Zo werkt de Dream Exit methode

Wij zijn net even anders. Bij ons geen ellenlange gesprekken en slepende trajecten. Wij hebben een heel duidelijk doel: jouw bedrijf verkopen op een zo effectief mogelijke manier met maximale waarde. Met ons unieke 4-Step Exit Program werken we toe naar een échte Dream Exit.

Step 1: Intake Assessment

De start van je avontuur begint met een kritische intake. Kritisch? Ja, want alleen dan kunnen we je écht gaan helpen.

Step 2: Business Review

Wat is er nodig om te zorgen dat je bedrijf klaar is voor een exit? Samen met ons team maak je concrete plannen voor de toekomst.

Step 3: Execution Phase

In deze fase wordt het nog leuker. We maken jouw bedrijf daadwerkelijk klaar voor de volgende groeifase of een Dream Exit

Step 4: Exit Now

In deze laatste stap helpen we je om de markt op te gaan voor het ophalen van kapitaal of om een volledige exit te realiseren.

Check of je er klaar voor bent. Doe de QuickScan

De Dream Exit Methodologie

Je bedrijf verkopen? Klinkt goed. Maar wat moet je daarvoor nou eigenlijk écht allemaal doen? Alles wat we weten lees je in het e-book De Dream Exit Methodologie. Helemaal gratis.

Download gratis

Step 1: Intake Assessment

Het Intake Assessment is bedoeld om een compleet beeld van je organisatie te krijgen. Je begint zelf met de NMB QuickScan©. Deze tool dwingt je om na te denken over je bedrijf en geeft een eerste beeld van waar je staat. Niet onbelangrijk: de QuickScan geeft ook een indruk van hoe je zelf over je bedrijf denkt.

Bekijk hier wat de NMB QuickScan© inhoudt.

Als het rapport van de NMB QuickScan© binnen is, presenteer jij je bedrijf, je diensten en/of producten aan ons. Dit is meteen het startpunt van de DeepScan©, die door ons wordt uitgevoerd. We doen meer diepgaand onderzoek naar de toestand van je bedrijf.

Als de DeepScan© eenmaal is afgerond, hebben wij een duidelijk beeld van waar je nu staat en wat jouw ambities zijn. Nu is het onze beurt om een presentatie te geven. Wij laten zien wat onze initiële visie op jouw bedrijf is.

Deze eerste stap eindigt met een gezamenlijke beslissing. Nu we allebei weten waar je staat met je bedrijf en wat je precies wilt, beslissen we in goed overleg of we doorgaan naar de volgende stap. Ben jij ervan overtuigd dat wij je kunnen begeleiden naar een Dream Exit? Zijn wij daarvan ook overtuigd? Is er aan beide kanten voldoende commitment en vertrouwen? Alleen dan gaan we door naar stap 2.

Step 2: Business Review

De resultaten van het Intake Assessment (stap 1) vormen het uitgangspunt voor de Business Review. In deze tweede stap werken we de plannen voor de toekomst uit aan de hand van het NMB Framework©.

Deze leidraad hebben wij speciaal ontwikkeld om je missie te kunnen vastleggen. Ook beschrijven we het Exit Profile waar je naartoe gaat werken. Het beschrijft de ideale versie van je bedrijf op het toekomstige moment waarop de exit plaatsvindt. En natuurlijk maken we een pragmatisch plan om daar naartoe te groeien.

Het NMB Framework© draait om de Missie
In het NMB Framework© staat de Missie centraal. De Missie moet bij iedereen in je organisatie bekend zijn en moet waterdicht zijn. Bovendien moet de Missie in maximaal twee zinnen precies aangeven waar je voor staat en wat je wilt bereiken.

Het is natuurlijk geen toeval dat de domeinen die de Missie omringen, de drie pijlers zijn van de No Monkey Business methodologie: Propositie, Go-to-Market en Delivery.

Propositie

De Propositie, dat zijn de producten en/of diensten die bijdragen aan het realiseren van je Missie. We zien soms dat de Propositie niet meer aansluit bij de Missie. Een gebrek aan focus is vaak een gevaar voor groei en succes.

Go-to-market

Als je Propositie staat en duidelijk is, kunnen we aan de slag met je Go-to-Market plan en strategie. Dit onderdeel is volledig afhankelijk van je Propositie. Als die niet volstrekt duidelijk is, raakt de Go-to-Market aanpak versnipperd. Hierdoor kan het gebeuren dat je een hoop geld verspilt.

Delivery

Het laatste domein is Delivery. Hoe wordt alles wat je in de Propositie en in al je marketing-uitingen belooft, daadwerkelijk waargemaakt, geproduceerd, opgeleverd en geïmplementeerd? Doen wat je belooft klinkt simpel, maar is de essentie van je bedrijf. Het vasthouden van klanten en een hoge klanttevredenheid vormen de basis voor verdere groei.

Step 3: Execution Phase

In deze derde stap gaat het erom dat we doen wat we hebben afgesproken. We maken jouw bedrijf daadwerkelijk klaar voor de volgende groeifase of een Dream Exit. We hebben inzicht, we hebben een missie en we hebben projecten. Het is tijd om een projectteam samen te stellen. No Monkey Business neemt de leiding van de projecten op zich.

We hangen een realistische planning aan elk project. We maken duidelijk hoe de projecten onderling verbonden zijn en van elkaar afhankelijk zijn. De projecten worden door jouw organisatie uitgevoerd, maar in regelmatige sessies met ons opgevolgd.

We zijn nauw betrokken bij de opvolging, de bewaking van de doelen en de planning. Als het nodig of nuttig is, schakelen wij vanuit ons “black belt” netwerk specialisten in om je te ondersteunen. De toewijding van jou en je team is onmisbaar voor het succes van je missie.

Ons werk is volledig gericht op waarde-creatie
Alles wat we doen, staat in het teken van waarde-creatie. We zorgen ervoor dat we de beste versie van je bedrijf neerzetten op alle domeinen.

Dit kan verschillen per bedrijf, maar kan impact hebben op strategie, systemen, mensen, methodiek, technologie en nog veel meer. Het is afhankelijk van onze analyse en het maturity level van je bedrijf voordat wij aan boord kwamen.

Step 4: Exit Now

In deze laatste stap helpen we je om de markt op te gaan voor het ophalen van kapitaal of om een volledige exit te realiseren.

We hebben samen toegewerkt naar dit moment. Er staat een bedrijf in topvorm op alle gebieden: de Missie is helder, met een mooie Propositie, een duidelijke Go-to-Market strategie en een degelijke Delivery methodologie. Je hebt mooie en tevreden klanten. Je bent klaar voor een Dream Exit.

Er zijn een aantal punten die in deze fase aandacht vragen. Gelukkig heeft No Monkey Business de benodigde knowhow en ervaring om jou er zorgvuldig doorheen te loodsen.

Wij hebben een netwerk van potentiële kopers, zoals venture capital partijen en strategische kopers. Maar ook jouw lijst van kopers nemen we mee. We zorgen voor een gevoel van urgentie bij alle geschikte kandidaten. Onze aanpak in deze fase maximaliseert de waarde.

Doordat we samen het 4-Step Exit Program© hebben doorlopen, staat alles al klaar. Er is een data room ingericht en wij kunnen de gevraagde gegevens met één druk op de knop beschikbaar stellen.

Het snel kunnen aanleveren van alle gevraagde informatie geeft de koper veel vertrouwen, wat noodzakelijk is om uiteindelijk tot een succesvolle transactie te komen. Na het ondertekenen van de benodigde papieren sluiten we deze intensieve, productieve fase feestelijk met elkaar af.

Jij weet de waarom.
Wij weten de hoe.

Neem contact op zodat we samen kunnen bekijken
hoe we jou kunnen helpen met je Dream Exit.