Business Review

De resultaten van het Intake Assessment (stap 1) vormen het uitgangspunt voor de Business Review. In deze tweede stap werken we de plannen voor de toekomst uit aan de hand van het NMB Framework©. Deze leidraad hebben wij speciaal ontwikkeld om je missie te kunnen vastleggen. Ook beschrijven we het Exit Profile waar je naartoe gaat werken. Het beschrijft de ideale versie van je bedrijf op het toekomstige moment waarop de exit plaatsvindt. En natuurlijk maken we een pragmatisch plan om daar naartoe te groeien.

Het NMB Framework© draait om de Missie

In het NMB Framework© staat de Missie centraal. De Missie moet bij iedereen in je organisatie bekend zijn en moet waterdicht zijn. Bovendien moet de Missie in maximaal twee zinnen precies aangeven waar je voor staat en wat je wilt bereiken.

Het is natuurlijk geen toeval dat de domeinen die de Missie omringen, de drie pijlers zijn van de No Monkey Business methodologie: Propositie, Go-to-Market en Delivery.

Propositie: producten / diensten

De Propositie, dat zijn de producten en/of diensten die bijdragen aan het realiseren van je Missie. We zien soms dat de Propositie niet meer aansluit bij de Missie. Een gebrek aan focus is vaak een gevaar voor groei en succes.

Go-to-Market plan en strategie

Als je Propositie staat en duidelijk is, kunnen we aan de slag met je Go-to-Market plan en strategie. Dit onderdeel is volledig afhankelijk van je Propositie. Als die niet volstrekt duidelijk is, raakt de Go-to-Market aanpak versnipperd. Hierdoor kan het gebeuren dat je een hoop geld verspilt.

Delivery – hoe maak je je beloften waar?

Het laatste domein is Delivery. Hoe wordt alles wat je in de Propositie en in al je marketing-uitingen belooft, daadwerkelijk waargemaakt, geproduceerd, opgeleverd en geïmplementeerd? Doen wat je belooft klinkt simpel, maar is de essentie van je bedrijf. Het vasthouden van klanten en een hoge klanttevredenheid vormen de basis voor verdere groei.

Deze drie domeinen zijn nauw met elkaar verbonden. Ook de volgorde is belangrijk. Een onduidelijke Missie kan leiden tot een vage Propositie, waardoor het lastig wordt om tot een helder Go-to-Market plan te komen.

Sub-domeinen Strategy, Team en SysTech©

De hoofddomeinen hebben alle drie dezelfde sub-domeinen:

  • Strategy (wat zijn je strategische doelen?)
  • Team (met wie ga je die doelen behalen?)
  • SysTech© (door welke systemen en processen wordt dit ondersteund?)

Het perspectief van de koper

Een belangrijk onderdeel van deze stap is het standpunt van een fictieve koper. Hoe kijkt een koper naar jouw bedrijf? Wat zou hij graag zien? Door ons te verplaatsen in een mogelijke koper, kunnen we een Exit Profile samenstellen – een beschrijving van het ideaalbeeld waaraan jouw bedrijf voldoet op het moment van de exit.

Analyse, doelen en projecten

Op basis van de resultaten van onze DeepScan© en het Exit Profile maken we een Fit/Gap analyse: op welke onderdelen scoort je bedrijf al goed en waar is nog ruimte voor verbetering? Dit is het moment waarop we overzichtelijke en werkbare projecten definiëren, inclusief taaklijsten en een planning. Hierdoor heeft iedereen helder voor ogen wat er moet gebeuren om het optimale exit-profiel te bereiken. De projecten maken het makkelijk om stap voor stap naar dat profiel toe te werken.