Intake Assessment

Het Intake Assessment is bedoeld om een compleet beeld van je organisatie te krijgen. Je begint zelf met de NMB QuickScan©. Deze tool dwingt je om na te denken over je bedrijf en geeft een eerste beeld van waar je staat. Niet onbelangrijk: de QuickScan geeft ook een indruk van hoe je zelf over je bedrijf denkt.

Bekijk hier wat de NMB QuickScan© inhoudt.

Als het rapport van de NMB QuickScan© binnen is, presenteer jij je bedrijf, je diensten en/of producten aan ons. Dit is meteen het startpunt van de DeepScan©, die door ons wordt uitgevoerd. We doen meer diepgaand onderzoek naar de toestand van je bedrijf. Als de DeepScan© eenmaal is afgerond, hebben wij een duidelijk beeld van waar je nu staat en wat jouw ambities zijn.
Nu is het onze beurt om een presentatie te geven. Wij laten zien wat onze initiële visie op jouw bedrijf is.

Deze eerste stap eindigt met een gezamenlijke beslissing. Nu we allebei weten waar je staat met je bedrijf en wat je precies wilt, beslissen we in goed overleg of we doorgaan naar de volgende stap. Ben jij ervan overtuigd dat wij je kunnen begeleiden naar een Dream Exit? Zijn wij daarvan ook overtuigd? Is er aan beide kanten voldoende commitment en vertrouwen? Alleen dan gaan we door naar stap 2.