Zó waardeer je een AI- en data-services-bedrijf

1. Hoge groei is belangrijk

Hoge groei en, belangrijker nog, hoge groeiverwachtingen zijn duidelijke pluspunten voor de waardering van jouw bedrijf. Immers, als jouw onderneming sterk groeit, zal dat de koper sterken in de overtuiging dat hij zijn investering snel terug kan verdienen.

2. Weerkerende omzet loont

Punt van aandacht is dat veel van wat AI- en data services-bedrijven doen project-based is. Diensten worden op maat voor de klant toegesneden. Voor een koper is het dan lastig in te schatten of de klant strak nog een keer gaat terugkomen voor een nieuw project.

De ondernemingswaarde van jouw AI- en data services-bedrijf gaat dan ook sterk omhoog als je als ondernemer de diensten kan verpakken in een abonnementsvorm, bij voorkeur een abonnement in de cloud. Zo ontstaat recurring revenue.

3. Simpele producten zijn key

Hiermee samen hangt: het snackable maken van een complex product is key tot versnelde groei. Hoe simpeler het product, hoe makkelijker het wordt voor de onderneming om op te schalen en ook recurring revenue te genereren.

Groeivooruitzichten, recurring revenue en een eenvoudig product: dit zijn de belangrijkste elementen voor de waardering

Tot slot zes elementen waar een potentiële koper zeker naar zal kijken

  1. Innovatie. Die is in deze branche essentieel.
  2. Is er sprake van een blue ocean ofwel een totaal nieuwe markt? In nieuwe markten is nog weinig concurrentie.
  3. Research & Development-kosten. Hoe hoog zijn die?
  4. Hoe risicovol zijn de projecten?
  5. Weet de onderneming intellectual property (IP) ook echt te gelde te maken? Leidt alle innovatie dus ook echt tot goede producten?
  6. Is er sprake van zogenoemde micro-vertical focus? Naarmate concurrentie toeneemt, kan een diepgaande focus op een bepaalde klantgroep waardevol zijn.    

Nu je weet waar potentiële kopers naar kijken, is onze vraag aan jou: ben je klaar voor de verkoop van jouw bedrijf? Wat is er nog nodig? Zie je nog iets over het hoofd? Voor een antwoord op deze en andere vragen maak je een afspraak met óns. Samen maken we jouw bedrijf écht klaar voor een Dream Exit.

Succesvolle exit Business Forensics

Business Forensics heeft het volledige 4-Step Exit Program doorlopen. Na een korte maar intense periode van reflectie en het doorvoeren van een aantal verbeteringen zijn we de markt opgegaan.

Lees hier meer over deze case

Ben je er klaar voor? Doe de QuickScan!

De NMB Quickscan is een handige tool die je snel inzicht geeft in de huidige toestand van je bedrijf. In 25 vragen laten we je nadenken over je organisatie. Doe de NMB Quickscan gratis en vrijblijvend.

Start de QuickScan

Nu je weet waar potentiële kopers naar kijken, is onze vraag aan jou: ben je klaar voor de verkoop van jouw bedrijf? Wat is er nog nodig? Zie je nog iets over het hoofd? Voor een antwoord op deze en andere vragen maak je een afspraak met óns. Samen maken we jouw bedrijf écht klaar voor een Dream Exit.

Jij weet de waarom.
Wij weten de hoe.

Neem contact op zodat we samen kunnen bekijken
hoe we jou kunnen helpen met je Dream Exit.