Het ziet er uit als een hype. Het is een hype. Maar het is ook veel meer dan dat. Alle gedoe van de afgelopen weken rond artificial intelligence (AI) is een beetje van de zotte. Aan de ander kant signaleert de hype wel een hele belangrijke trend: na het tijdperk van de digitalisering en van de mobiel zijn we met z’n allen aanbeland in het tijdperk van AI. Bedrijven die de boot nu missen, komen straks in de problemen. 

Microsoft maakte in januari bekend ‘miljarden dollars’ te investeren in AI-chatbot ChatGPT. Een paar dagen later liet Google weten 300 miljoen dollar te investeren in AI start-up Anthropic. Onder beleggers is een gold rush ontstaan. Zo steeg de beurskoers van het relatief onbekende en in de Verenigde Staten beursgenoteerde BigBear.ai in januari met 356 procent.

Weinig rationeel

Het is makkelijk om de gebeurtenissen af te doen als een hype, als iets dat weinig tot niets te doen heeft met redelijkheid. Nog een voorbeeld daarvan: de beurskoers van Google crashte in februari met 7 procent nadat de net door Google gelanceerde chatbot Bard een nogal opzichtige fout maakte. Zeven procent is goed voor zo’n 100 miljard dollar beurswaarde. 

Hoe, in hemelsnaam, kan een datafout in een softwareprogramma 100 miljard dollar waard zijn? Dat is natuurlijk een overtrokken reactie. Wie er vijf seconden (of minder) over nadenkt, realiseert zich wel dat AI-programma’s zoals Bard gewoon dat zijn: programma’s. Ze kunnen veel, en ze kunnen andere dingen dan mensen. Maar als ze niet de juiste input krijgen, dan zullen ze klakkeloos foute info oplepelen. Dat heel veel beleggers zich dit niet realiseren, geeft te denken.

Digitalisering

Terug op aarde echter is wel iets heel belangrijks aan de hand – en dat is toch wat beleggers (zij het nog op erg primitieve wijze) aanvoelen. Wat betreft technologische ontwikkeling was de periode sinds de eeuwwisseling de information age. Steeds meer informatie is op steeds meer plekken digitaal beschikbaar (zo werd recent de oorlog in Oekraïne door een Amerikaanse generaal nog the first open-source war genoemd).  

Vanaf de introductie van de iPhone in 2007 is die trend van digitalisering nog eens waanzinnig versterkt door de opmars van mobiele computers. Sindsdien zitten we in de mobile age. Bedrijven die de op elkaar inwerkende trends van digitalisering en (mobiel) internet te laat erkenden, kwamen in grote problemen. Denk maar aan alle winkelketens die de slag naar internet niet of slecht maakten, en vervolgens failliet gingen. 

De AI age

Fast forward naar nu. AI, dat moet ook gezegd, is allesbehalve nieuw. Denk maar de enorme investeringen door Tesla in zelfsturende auto’s. Maar het is wel heel goed denkbaar dat 2023 met de grote investeringen door techgiganten Microsoft en Google terugkijkend hét jaar zal zijn waarin de AI age is begonnen: het jaar waarin de enorme potentie van artificial mainstream wordt, met alle gevolgen van dien. Met AI bedoel ik dan het vermogen waarmee softwareprogramma’s data kunnen omzetten in voor de mens bruikbare tools. Dat kan van alles zijn: van chatbots in de klantenservice tot allerlei voorspellende modellen in de meest uiteenlopende industrieën.

Ik zou het niet adviseren, maar traditionele bedrijven kunnen misschien nog wel even de kat uit de boom kijken. Softwarebedrijven echter, die het sowieso van innovatie moeten hebben, moeten nu aan de slag met AI. Of ze lopen het risico irrelevant te worden. Dit verklaart waarom Microsoft en Google nu enorme bedragen investeren.

Fusies en overnames

Tot slot: in de huidige dip in de markt voor fusie- en overnames zijn softwarebedrijven nog steeds populair. In het Financieele Dagblad werd dit fenomeen eerder deze maand kort aangestipt

Softwarebedrijven namelijk blijven zelf nog steeds groeien dankzij de digitalisering van processen bij andere bedrijven. Om de groei vast te houden, zijn overnames vaak onderdeel van het plan. Of de softwarebedrijven zelf worden gekocht door meer traditionele bedrijven die de boot van de digitalisering hebben gemist. 

Met de doorbraak tot de mainstream van AI via onder andere auto’s en chatbots, zal dit proces zich opnieuw gaan herhalen. Totaal nieuwe mogelijkheden zullen bestaande industrieën compleet gaan veranderen, net zoals digitalisering, internet en mobiele pc’s dat hebben gedaan en nog steeds doen. Softwarebedrijven zullen ook nu het voortouw wel. Innovatie zit hun in het DNA. En ze moeten wel, willen ze zelf niet achterlopen. Uiteindelijk, hoe het ook gaat met de economie, zal software hot blijven.