Op de financiële markten ging de angst voor nieuwe varianten van COVID-19 de laatste maanden naadloos over in angst voor een steeds hogere inflatie en de gevolgen daarvan voor de economie. En dan is daar plots de oorlog in Oekraïne. Wat betekent dit alles voor bedrijfswaarderingen en het gemak waarmee bedrijven te verkopen zijn? Weinig. Tenminste, vooralsnog. De geschiedenis leert dat economische groei en M&A hand in hand gaan.

En het goede nieuws is…

Laten we eerst het goede nieuws benoemen – je zou het bijna vergeten met alles wat in de wereld gebeurt de laatste weken. Met de komst van de Omikron-variant van COVID-19 (in combinatie met allerhande soort medicatie en behandelingen) lijkt de crisis rond Covid-19 goeddeels tot het verleden te behoren. Wie had dat een half jaar geleden durven hopen?

De plotse afname van de dreiging van COVID-19 is voor de meeste bedrijfssectoren behoorlijk positief. Al laat zich moeilijk inschatten hoe groot de economische winsten precies zijn (een vergelijkbare crisis is er in de moderne geschiedenis bijvoorbeeld niet), zowat alle economen hebben voor 2022 positieve verwachtingen uitgesproken. Voor de hele Europese Unie voorspelde de Europese Commissie in februari een economische groei van 4,0 procent. In historisch perspectief is dat veel.

Inflatie betekent slecht nieuws

Inmiddels echter lijken die groeicijfers buiten bereik. Buiten de goede effecten van de heropening is het nieuws voor de economie bar en boos – en dan hebben we in eerste instantie nog niet over de oorlog in Oekraïne. Neem eerst de inflatie-cijfers. De inflatie (ook wel: geldontwaarding) is hoog: meer dan 6 procent in Nederland in januari. Ook in de rest van Europa en in de Verenigde Staten is de inflatie hoog.

Nu ben ik geen macro-econoom, maar ik weet wel dat met name (erg) hoge inflatie slecht nieuws is voor economische groei. Waar een beetje inflatie eigenlijk best goed is voor de economie, is hoge inflatie gevaarlijk. Als er hoge inflatie is, worden producten en / of diensten snel veel duurder. Dat betekent dat u en ik voor het hetzelfde geld veel minder kunnen kopen. We gaan dan keuzes maken en minder producten en diensten afnemen. Zo kan de economie gaan krimpen.

Eén van de oorzaken van inflatie is in het bijzonder belangrijk. Door de heropening van de economie is de vraag naar energie (gas, olie, elektriciteit) sterk aan het toenemen. Dit zorgt sinds enkele maanden voor prijsstijgingen van energie. Die prijsstijgingen worden door de klanten van energiebedrijven zo mogelijk weer doorberekend aan hun klanten. Gevolg: prijsstijgingen in allerlei categorieën. Ook andere grondstoffen, producten en diensten worden schaarser en duurder.

Oorlog in Europa

Met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden verdere prijsstijgingen in de hand gewerkt. De olie- en gasprijzen stijgen hard (omdat aanbod uit Rusland wordt vermeden), maar ook de prijzen van bijvoorbeeld nikkel en aluminium (ook uit Rusland) en van graan (uit Rusland én Oekraïne) rijzen de pan uit.

Gevolg: waar economen optimistisch aan het jaar begonnen, schroeven ze hun verwachtingen voor economische groei terug. Begin maart verlaagde Rabobank haar groeiprognose voor 2022 tot 3,1 procent en voor 2023 tot 1,2 procent. Dat zijn nog steeds respectabele groeicijfers, maar in vergelijking met de eerdere verwachting van 4,5 procent groei voor 2022 en 2,9 procent voor 2023, is sprake van een flinke afname.

Een dream exit kan nog steeds

Stel, u overweegt uw bedrijf te verkopen. Moet u dat dan nu heroverwegen – nu de economie overduidelijk in moeilijker vaarwater terechtkomt? Op dit moment geldt: misschien eerder het tegendeel. Vooralsnog is er sprake van een verkopersmarkt – zeker waar het gaat om technologiebedrijven. In haar jaarlijkse Dutch M&A Predictions report, editie 2022, schrijft Dagmar Enklaar van adviesbureau Deloitte: ‘De omstandigheden voor verkopers zijn ideaal om grote winsten te maken.’ Ze wijst erop dat zowel strategische kopers als opkoopfondsen (private equity) bijzonder actief zijn.

Daarnaast vinden steeds meer buitenlandse investeerders de weg naar Nederland. Het zijn trends die verder ook terugkomen in de tweejaarlijkse Brookz Overname Barometer, editie H2 2021, en die ook ik onderschrijf. Tot op de dag vandaag is de jacht op bedrijven in volle gang.

Hoe gaat het verder?

De vraag is nu: will the music stop? Het is moeilijk te voorspellen. Te beredeneren is dat het geen kwaad kan als de overnamemarkt een beetje gas terugneemt. Als bedrijfswaarderingen te hoog oplopen, worden kopers kopschuw en dreigt de vraag naar bedrijven weg te vallen. Dus wat dat betreft kan het geen kwaad als de economische groei wat terugvalt.

Een ander verhaal wordt het ongetwijfeld als de economie in een periode van krimp terecht komt. Van bedrijvenkopers is de psychologie bekend dat men erg optimistisch is om te kopen als het economisch goed gaat en dat men op de handen gaat zitten als het economisch slecht gaat. Erg logisch is dat niet perse (in economisch moeilijke tijden zijn er koopjes te doen) – maar het is wel hoe het werkt.

Tot nader order blijft nú hét moment te gaan voor een dream exit.