Voor techondernemers die dromen van een succesvolle exit kan Buy and Build een mogelijke oplossing zijn. De Buy and Build-strategie is een investeringsbenadering waarbij je een bedrijf laat groeien door middel van overnames en dit op een verantwoorde manier doet. 

In dit artikel zullen we dieper ingaan op deze strategie, geïnspireerd door de inzichten van Laurens Platteeuw, investment director bij Holland Capital. Laurens was recentelijk te gast in onze podcast voor techbedrijven: Tech M&A Insider. In dit artikel komen we tot de essentie van de Buy and Build-strategie en kijken we naar het pad van verantwoorde groei.

De basis van de buy and build-strategie

Vaak richt de Buy and Build-strategie zich op gefragmenteerde sectoren, waar het doel is om een marktleider (“champion”) te identificeren en vervolgens andere bedrijven toe te voegen (add-ons) om schaalvoordeel te behalen en het aanbod uit te breiden.

Het is belangrijk om te begrijpen dat het niet voldoende is om ‘zomaar’ bedrijven samen te voegen. Het moet een samenhangend geheel zijn.

Dit vereist een gestructureerde aanpak met een duidelijke integratieroute. Maar uiteraard begint het met een grondige marktanalyse.

Marktanalyse voor Buy and Build

Volgens Laurens Platteeuw van Holland Capital is deze marktanalyse essentieel. Waar gaat de markt naartoe en welke spelers zijn goed gepositioneerd? Welke bedrijven zijn geschikt als platform? Wat zijn de kenmerken van een ideale kandidaat? 

Volgens Platteeuw mag de ook menselijke factor niet worden onderschat: “Het succes van Buy and Build gaat verder dan het optellen van cijfers; het draait om ambitieuze ondernemers met een verhaal en een doel. Het biedt kansen voor ondernemers om samen te werken en een nieuw avontuur aan te gaan. Met de nieuwe onderneming kunnen deze ondernemers écht boven het maaiveld uitsteken. Dat vraagt om volledig commitment van de ondernemers.”

Winstgevendheid: de sleutel tot waardering

Het idee dat je hard moet groeien en verlies kunt draaien is verleden tijd. Tegenwoordig gaat het echt om het genereren van winst. Techondernemers moeten streven naar duurzame en winstgevende groei om investeerders aan te trekken.

De Rule of 40, specifiek voor SaaS-bedrijven, stelt dat de som van groei en EBITDA-marge boven de 40% moet liggen om hoge waarderingen te realiseren.

Deze benadering is wereldwijd van toepassing en onderstreept het belang van groei in combinatie met winst. De tijd dat SaaS- en techbedrijven hard konden groeien door verlies te blijven maken lijkt hiermee echt voorbij. Dus wil je jouw SaaS- of softwarebedrijf verkopen, let hier dan extra goed op, dat zullen potentiële kopers namelijk ook doen.

Volgens Platteeuw is dat een gezonde ontwikkeling. Hij benadrukt hierbij ook de overnamemarkt: er heerste soms de “buy buy buy” mentaliteit, waarbij bedrijven zonder plan en structuur werden overgenomen. Dat is geen gezonde situatie. De “build”-fase is net zo belangrijk, oftewel: wat ga je uiteindelijk voor bedrijf bouwen?

Wat is het plan voor de lange termijn?

Het Exit-scenario

Na het succesvol samenvoegen van bedrijven, rijst de vraag over een exit-strategie. Dit kan betekenen dat je het bedrijf verder internationaal schaalt of dat je het klaarmaakt voor een volledige verkoop.

Ook hierbij hangt het weer voor een groot deel af van de menselijke factor: wat willen de betrokken ondernemers?

Tips voor techondernemers

Tot slot nog enkele waardevolle tips voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in de Buy and Build-strategie:

1. Lees je allereerst goed in over het proces en de betrokken partijen

2. Begrijp welke waarde de Buy and Build-strategie kan toevoegen voor jou persoonlijk op de korte termijn, voor jouw bedrijf op de korte en lange termijn en naturlijk voor jouw toekomst.

3. Ga in gesprek met mogelijke partners en investeerders om de juiste match te vinden.

De Buy and Build-strategie draait niet alleen om kopen, maar om bouwen en groeien op een verantwoorde manier, geleid door visie (zakelijk en persoonlijk) en een hechte samenwerking.

Meer informatie over Buy and Build kun je vinden bij onze partners van Holland Capital of luister naar de aflevering hierover van de Tech M&A Insider-podcast.

Wil je weten wat jouw bedrijf waard is? Of eens kijken of je klaar bent voor een mogelijke exit? Doe dan de Quickscan.

Wil jij weten hoe goed jouw bedrijf op orde is? Doe de No Monkey Business QuickScan!