Wat zijn de tech trends voor 2023? Waar gaan in de (brede) technologiesector de komende tijd de meeste centen heen? De consultants van McKinsey deden er onderzoek naar en publiceerden eerder dit jaar een lijvig rapport van 184 pagina’s over het onderwerp. Ik vind het rapport vooral interessant omdat het ondernemers en bestuurders een aardig inzicht geeft where the action is.

Twee grote trends in tech

McKinsey onderscheidt twee grote tech trends. Een daarvan, door hen engineering tomorrow genoemd, is met thema’s als ruimtetechnologie, bio-engineering en duurzame consumptie razend interessant. Maar ik ga er in deze blog aan voorbij omdat de focus van No Monkey Business toch meer bij IT ligt: software, IT-systemen, e-commerce, artificial intelligence enzoverder. Een verdere versnelling hier ziet McKinsey als de tweede grote trend voor de volgende jaren. Het zogenoemde McKinsey Technology Council heeft het over de komst van Silicon Age.

McKinsey onderscheidt binnen dat concept negen topthema’s – waar volgens de consultants de meeste investeringen (in de volle breedte van het bedrijfsleven) zullen worden gedaan en de meeste innovatie plaats zal vinden: toegepaste artificial intelligence, geavanceerde netwerkconnectiviteit, web3, machine learning op schaal, cloud en edge computing, virtual en augmented reality (VR en AR), cybersecurity, quantumtechnologie en volgende generatie software-ontwikkeling (zoals low code en no code).

Nieuwere tech trends

Voor de nieuwere tech trends, met name quantumtechnologie, VR en AR, en machine learning op schaal, voorziet McKinsey een rit van vallen en opstaan, zoals wel vaker met jonge technologieën. Denk aan een grote mix van vooral kleinere bedrijven en ook enkele grotere concerns die op vroeg succes hopen.

In het geval van VR en AR is dat met name Meta (het moederbedrijf van Facebook), dat miljarden investeert in immersive technologies. Vooralsnog met weinig succes, met mopperende aandeelhouders als gevolg.

Met de woorden van de onderzoekers: ‘Sinds de opkomst van dertig jaar geleden is technologie zich steeds sneller gaan ontwikkelen. In de toekomst zal het allemaal nog sneller gaan – en ook intensiever. Wat ons vooral verrast heeft namelijk is wat voor een massale impact technologie de komende decennia gaat hebben in alle sectoren.’

Negen topthema’s in tech

Waar gaat de komende tijd het meeste geld dan heen? McKinsey onderzocht hoe veel geld er per sector omging in 2021 (wereldwijd), en gaf de thema’s vervolgens een score van 0 tot en met 5 op impact. Een 0 zou betekenen dat het thema nog nauwelijks wordt opgepikt maar wel interessant is, een 5 betekent dat een thema nu al richting 100 procent mainstream gaat, waarbij ontwikkelingen nog gaan versnellen.

  • toegepaste artificial intelligence

Score: 4

Investeringen in 2021: 165 miljard euro

  • geavanceerde netwerkconnectiviteit

Score: 4 

Investeringen in 2021: 166 miljard euro

  • web3

Score: 1

Investeringen in 2021: 110 miljard euro

  • machine learning op schaal

Score: 1

Investeringen in 2021: 5 miljard euro

  • cloud en edge computing

Score: 4

Investeringen in 2021: 134 miljard euro

  • virtual en augmented reality (VR en AR)

Score: 1

Investeringen in 2021: 30 miljard euro

  • trust architecture en digital identity

Score:2

Investeringen in 2021: 34 miljard euro

  • quantumtechnologie

Score: 0

Investeringen in 2021: 3 miljard euro

  • volgende generatie software-ontwikkeling

Score: 1

Investeringen in 2021: 2 miljard euro

Zoals ik eerder zei: voor ondernemers en bestuurders biedt dit overzicht wel enig houvast. Web3 (u weet wel, van de bitcoin en de blockchain blijft een geval apart. Er gaat veel geld in om, maar de technologie blijft heel nauw verweven met een beperkt aantal sectoren, finance voorop.

Grote investeringen in techbedrijven

Bijna het tegendeel gelt cloud computing en trust architecture & digital identity, als onderdeel van cyberyecurity. Die zijn in enkele jaren tijd het domein geworden van grote concerns en giga investeringen – in combinatie met nichespelers. Artificial intelligence, opvallend genoeg, is nu al een groter thema dan cloud computing.

Quantumcomputing is voor de echte waaghalzen. En wie voorop wil lopen tot slot, kan het zoeken in volgende generatie software-ontwikkeling of het industrialiseren van machine learning. Dat is, verwachten de onderzoekers, waar de komende jaren kleine bedrijven groot gaan worden!