In deze nieuwste aflevering van Tech Insider bespreekt Martijn van der Hoeden samen met Maxim Terweij alles over de juridische uitdagingen bij overnames in de techsector. Maxim is advocaat bij Norbruis Clement Advocaten in Amsterdam en specialist in fusies en overnames en bijbehorende juridische due diligence.

Het cruciale belang van intellectueel eigendom in tech

Maxim benadrukt in de podcast het cruciale belang van intellectueel eigendom bij een bedrijfsovername in de tech. Het correct regelen van intellectueel eigendom, waaronder overdrachtsovereenkomsten met externe ontwikkelaars, is van essentieel belang.

Het hoeft overigens niet altijd om hele complexe items te gaan. Zelfs zoiets eenvoudigs als de registratie van een domeinnaam kan uiteindelijk problemen opleveren.

“Zonder goed vastgelegde intellectuele eigendomsrechten kan een overname binnen de techsector zomaar veranderen in een juridische nachtmerrie.”

De impact van AI en content scraping op intellectueel eigendom

De impact van AI en content scraping op intellectueel eigendom is een interessante ontwikkeling. Maxim deelde een specifiek geval van de overdracht van een AI-chatbot en de complexe kwesties rondom het intellectueel eigendom ervan. Met de evolutie van technologieën zoals AI is het van essentieel belang dat bedrijven juridisch goed voorbereid zijn om ook hier hun eigendom te beschermen. Het vraagt volgens hem om snelle en flexibele juridische aanpassingen.

De heren speculeerden over mogelijke toekomstige wetgeving en rechtszaken met betrekking tot intellectueel eigendom, met een verwijzing naar contracten tussen OpenAI en grote uitgevers over revenue sharing. Een vooruitziende blik op juridische ontwikkelingen kan bedrijven helpen zich proactief voor te bereiden op veranderingen in de wetgeving.

“We zien nu al hoe juridische veldslagen rondom licenties de techwereld kunnen beïnvloeden. Voorbereiding is key.”

Compliance en data privacy in de techsector

Een ander belangrijk onderwerp dat aan bod komt, is de uitdaging voor ondernemers om volledig compliant te zijn met regels over gegevensbescherming. Gebrekkige naleving van regels, zoals het ontbreken van DPA’s en toestemming voor gegevensverwerking, kan leiden tot juridische complicaties. Dit kan vervolgens zorgen voor vertraging in het overnameproces en in het slechtste geval een overname die niet door kan gaan.

Maxim benadrukte het belang van het bijwerken van arbeidscontracten en het beheren van persoonsgegevens van ex-werknemers. Hij stelde duidelijk:

“Een goede compliance-strategie is geen optie meer, maar een absolute noodzaak in de huidige techomgeving.”

Luister de aflevering:

Weten hoe goed jouw bedrijf op orde is? Doe de No Monkey Business QuickScan!