Dit artikel is het laatste in een serie van drie blogs naar aanleiding van de sterk veranderde economische omstandigheden sinds maart (door de oorlog in Oekraïne en de oplopende inflatie). Hoe is het om nú een technologiebedrijf aan de man te brengen?

In deel 1 (maart) schreef ik dat het verkopen van een techbedrijf mogelijk moeizamer zou gaan in 2022 – maar dat enige afkoeling in de markt voor fusies en overnames van techbedrijven niet per se ongezond is. In 2021 waren waarderingen erg hoog opgelopen. Als waarderingen te lang te hoog blijven, schrikt dat kopers af.

Geen harde landing

In deel 2 (mei) sprak ik de verwachting uit dat er geen harde landing komt in onze markt. Zo’n harde landing, waarbij plots bijna geen deals meer worden gesloten, zag je bijvoorbeeld na het losbarsten van de kredietcrisis in 2008, of in de dotcomcrisis vanaf 2000. 

Nu is de situatie namelijk duidelijk anders. Zowel bij investeringsfondsen als bij strategische partijen is nog steeds veel geld beschikbaar voor overnames. Daarnaast maakt de digitaliseringstrend in het bedrijfsleven dat (veel) techbedrijven hard blijven groeien (wat ze interessante overnameprooien maakt) en ook dat meer traditionele partijen soms wel op het overnamepad moeten gaan om de digitalisering bij te benen.  Dit artikel van 20 juni uit in de Financial Times – bevestigt dat beeld.

Als er geen harde landing komt, maar het wel moeilijker wordt om een échte Dream Exit te realiseren – hoe ziet dat er dan concreet uit? In dit derde artikel ga ik in op de praktijk van de tech-M&A (mergers and acquisitions), anno 2022.  

Meer bedrijven te koop

Duidelijk is: er komen meer bedrijven te koop. Directeur Peter Rikhof van het platform voor bedrijfsovernames Brookz liet onlangs in Het Financieele Dagblad weten dat er wekelijks 30 nieuwe bedrijven op zijn platform worden aangeboden, ‘een ongekend hoog aantal’. Brookz is er voor alle typen bedrijven, dus die 30 zijn niet allemaal technologiebedrijven. Maar een substantieel deel wel.  

De stijging in het aanbod is goed te verklaren. Ten eerste is er de meerjarige trend van vergrijzing. Een groot deel van de huidige generaties wordt zachtjesaan een jaartje ouder, en wil er op een gegeven moment mee stoppen. 

De afgelopen jaren bovendien waren voor veel bedrijven topjaren – zeker ook voor technologiebedrijven: softwareleveranciers, hardware-fabrikanten, managed services poviders enzoverder. 

Een mooie kans op een Dream Exit

Verkopers zien, nu de cijfers er zo goed uitzien, een mooie kans om een Dream Exit te realiseren (en terecht natuurlijk). Extra reden om nu een verkoop te willen realiseren is omdat ze vaak toch wat onzeker zijn over de toekomst. Voor de meeste techbedrijven is het business as usual, maar blijft dat ook duren? Economen reppen al enkele maanden over een terugval in de economische groei. Kan dat ook techbedrijven gaan treffen?

Dan is er het perspectief van de koper. Zoals ik voorzag in de eerste blog, wordt die koper voorzichtiger. De koper is zeker niet verdwenen, dus nú blijft het moment voor een Dream Exit. Maar ook de koper vraagt zich meer dan voorheen af of een overnamekandidaat de gezonde winst- en groeicijfers wel kan doortrekken. 

Geld wordt duurder

Bovendien wordt geld duurder. Dat is een niet te onderschatten factor. Zoals ik schreef, is er volop geld beschikbaar in de overnamekassen van veel bedrijven. Maar de meeste overnames worden op zijn minst deels met een lening gefinancierd. En die rentes lopen op. Als geld duurder wordt om te lenen, willen potentiële kopers minder risico lopen met dat geld.

De verkopersmarkt wordt, kortom, weer wat meer een kopersmarkt. Wat dan als verkoper doen om alsnog een Dream Exit te realiseren? No Monkey Business stelde (enige tijd terug al) een lijst met 16 aandachtspunten voor bedrijven samen: de No Monkey Business Top-16 voor Waardecreatie.  Crisis of geen crisis, voor wie op alle 16 punten hoog scoort, ligt een Dream Exit binnen handbereik.

Wat nu belangrijk is

In de omstandigheden waar we ons nú in bevinden, zijn er twee punten die voor een geïnteresseerde partij extra belangrijk zijn.

Eén: groeivooruitzichten

Bij het waarderen van een techbedrijf zijn de groeivooruitzichten altijd belangrijk. Immers, een koper wil zijn investering zo snel mogelijk terugverdienen. Hoe sneller een bedrijf groeit, hoe sneller een koper de investering kan terugverdienen. Groeicijfers van de laatste twee, drie jaar zijn belangrijk. Ook interessant zijn – mits beschikbaar – groeicijfers uit een vorige crisisperiode. Maar vooral belangrijk zijn gedetailleerde en onderbouwde groeivooruitzichten.

Over het belang van goede groeivooruitzichten publiceerden we hier een uitgebreider artikel.

Twee: winstgevendheid

Groei is één ding, winstgevendheid is een tweede. Groei heeft voor veel technologiebedrijven de voorkeur boven winstgevendheid, maar in tijden van crisis kijken kopers nadrukkelijk naar op zijn minst het vermogen van overnamekandidaten om winstgevend te zijn. Daarmee bedoel ik: als marketinginspanningen en andere, niet-vaste lasten worden teruggeschroefd, is er dan sprake van een structureel gezond en winstgevend bedrijf? 

Wat hier vooral speelt, is het feit dat geld lenen duurder wordt. Als jij als koper een lening moet afsluiten voor een aankoop, wil je niet het risico lopen dat je er al te lang over doet om die lening af te lossen. Structureel niet winstgevende bedrijven zijn voor nu echt wel even uit de gratie.

Over het belang van winstgevendheid publiceerden we hier een uitgebreider artikel.

Wil je weten hoe jouw bedrijf er voor staat? Doe hier de quick scan van No Monkey Business. Of boek meteen een afspraak met mij, Martijn van der Hoeden.