De renteverhogingen van vorig jaar hebben hun weerslag in de fusie- en overnamesector, ook bij technologiebedrijven. Financiering wordt schaarser en financiers en kopers worden kopschuw. Toch zijn er zowel voor kopers als verkopers duidelijke kansen.

De technologiesector is volop in beweging. Veel techbedrijven zijn het jaar van start gegaan met bezuinigingen. Bijna altijd is dit nog een reactie op de renteverhogingen in Europa de Verenigde Staten vorig jaar. Centrale banken verhoogden in enkele stappen vrij fors de rente. Hun bedoeling was economische activiteit af te remmen, om de hoge inflatie onder controle te krijgen. 

Dat lijkt te werken. Gewone banken, die sterk afhankelijk zijn van die centrale bank-rentes, volgden met eigen renteverhogingen. Dat had en heeft een flinke weerslag op technologiebedrijven. Veel techbedrijven groeien hard maar zijn nog niet or relatief weinig winstgevend en zijn dus afhankelijk van extern geld. Hierdoor komt hun resultaat verder onder druk te staan. 

Volop bezuinigingen

Technologiebedrijven reageren inmiddels vrij massaal met bezuinigingen. Zo willen ze op korte termijn hun resultaat weer opkrikken. (Zachtjesaan overigens is dankzij verminderde economische activiteit en dalende gasprijzen ook de inflatie alweer voorzichtig aan het dalen.)

Meer nog dan voor de winst- en verliesrekening van bedrijven, is de hoogte van rentetarieven belangrijk bij de financiering van bedrijfsovernames. De afgelopen jaren was geld in historisch perspectief waanzinnig goedkoop. Inmiddels is geld dus een stuk duurder geworden (zij het in historisch perspectief ook weer niet extreem hoog).

Partijen kopschuw

Die hoge rente speelt zowel kopers als verkopers als financiers parten. Kopers die een overname bekostigen met geleend geld, moeten meer rente betalen, en betalen dus de facto meer voor een overname. Dat maakt ze vaak kopschuw. Financiers dan weer moeten enerzijds zelf meer betalen voor hun geld, en zien anderzijds meer risico’s opdoemen, omdat hun geld lenende klanten nu eenmaal duurder af zijn. Ik zie met enige regelmaat nog transacties afketsen, omdat de financier afhaakt. 

Het directe gevolg van deze combi aan factoren: minder vraag, waardoor bedrijfswaarderingen dalen.

Dan de verkopers. Ietwat paradoxaal zijn er misschien wel meer verkopende partijen in de markt. De afgelopen jaren dachten veel ondernemers: “Ach, het gaat nu zo goed met de waardering van mijn bedrijf. Ik ga nog wel even door.” Inmiddels spreek ik veel ondernemers die zeggen: “Wellicht is het nu wel het moment om afscheid te nemen, nu de omstandigheden nog wel gunstig zijn.”

Toch grote kansen

Hoe deze situatie te navigeren? Voor kopers, zoveel is duidelijk, loont het om geduldig te zijn. Let wel: de trend die ik al enkele keren beschreef, dat techbedrijven in trek zijn in het huidige tijdsgewricht, blijft intact. Te voorzichtig zijn kan nog steeds zomaar betekenen dat je als koper achter het net vist.

Voor ondernemers die willen verkopen, is het advies: zorg ervoor dat je onderneming tiptop in orde is. Zeker, het is preken voor eigen parochie (No Monkey Business is gespecialiseerd in het business-wise optimaliseren van techbedrijven), maar dit is wel wat het is. Heb jij een bedrijf met een hoge winstgevendheid, lage schulden (daar heb je die rentekosten weer), lage kosten en veel recurring revenue, dan bied jij een geïnteresseerde partij heel veel zekerheid. 

De kwaliteit van een onderneming is bij een bedrijfsovername altijd belangrijk. In de huidige tijd is kwaliteit álles.