Winstgevendheid is belangrijk voor elke onderneming, en dus ook voor technologie-ondernemingen. Een van de belangrijkste manieren voor een bedrijf om te zorgen voor een goede winstgevendheid is door kosten laag te houden.

Goede en slechte kosten

Heel complex is dit punt niet, maar om het toch een beetje spannend te maken: je hebt goede kosten en je hebt slechte kosten. De goede kosten, waar het gaat om winstgevendheid, zijn schaars. Het kan gaan om bepaalde vormen van investeringen, maar vooral toch gaat het om sales- en marketingkosten.

Sales en Marketingkosten zijn goede kosten, omdat het bij voorkeur tijdelijke kosten zijn, zoals voor evenementen, digital advertising, radio- en televisiespotjes, et cetera. Ze drukken weliswaar op de winstgevendheid. Maar als je een gezond bedrijf hebt, waar de klanten niet aan alle kanten weglopen, is marketing niet een primaire levensbehoefte van de onderneming.

Schakel je de marketing uit, dan is dat feitelijk een bedrijfskeuze om minder hard te groeien. Vandaar dat je bij een onderneming met veel groeipotentieel ook kunt stellen: is je winst erg hoog, dan kun je ook stellen dat het bedrijf sneller kan groeien!

Dit klinkt misschien vanzelfsprekend, toch zie je hier wel vaker verwarring ontstaan. Het duidelijkste is dat bij beursfondsen. Als de winst van een beursgenoteerde onderneming inkukelt, zullen er altijd beleggers zijn die in paniek wegrennen en de koers doen dalen – ook al wordt de winstval veroorzaakt door grote marketinginspanningen die bedoeld zijn om de groei juist te versnellen en de winstgevendheid te verhogen.

De vraag die beleggers zich dan stellen, is: worden die marketingcenten wel goed besteed? Zien we dat dat de omzet stijgt? Andere kant van de medaille is: hoe goed worden ze besteed als je ze als onderneming op de bank laat staan?

De slechte kosten

Dan de slechte kosten: daar zijn er dus meer van. Bij No Monkey Business kijken we altijd naar de winst- en verliesrekening van onze klanten. Standaardvraag is of de terugkerende kosten ertoe leiden dat er minder winst wordt gemaakt dan marktconform. Is dat zo, dan is het belangrijk om dat te willen erkennen als onderneming en nog belangrijker om actie te ondernemen.

Soms leidt dat tot moeilijke keuzes. Een kostenpost die vaker te hoog is, zijn personeelskosten. No Monkey Business vraagt altijd naar de gemiddelde salarissen per functiegroep: sales, technisch personeel enzoverder. Als je personeelskosten hoog zijn versus die van de concurrentie, dan is de keerzijde van de medaille dat jouw mensen te weinig opleveren (in geld). Veelal gaat het om werknemers die pak ‘m beet de laatste 15 jaar een salarisverhoging hebben gekregen zonder duidelijke verklaring.

Met te dure werknemers kom je op een gegeven moment in een situatie terecht waarin de innovatiekracht van de onderneming wordt geremd. Stel, er vestigt zich een nieuwe concurrent in jouw markt, met jonge werknemers, die starten in een heel ander salarisgebouw – en die komt bovendien met een innovatief product. Hoe kan je dan nog concurreren en de marges op peil houden?

De enige oplossing is: afscheid nemen van te dure werknemers. Sowieso kun je je afvragen of het goed is voor henzelf om te lang in dezelfde positie te blijven zitten. Via website als salariskompas.nl kun je in een oogwenk zien of salarissen marktconform zijn.

Tweede belangrijke terugkerende kostenpost zijn kantoorkosten. Zeker bij de al wat langer bestaande bedrijven zie je dat ze te veel kantoorruimte hebben. Nog jaren voor de coronapandemie is een huurcontract aangegaan, op de groei zogezegd. Toen kwam het thuiswerken en inmiddels het hybride werken – met kantoren die vooral nog plekken zijn om samen te komen.

Veel bedrijven hebben echter nog klassieke kantoren. Je kent ze wel, kantoren waar je aankomt op vrijdagochtend, en er zijn maar drie mensen aanwezig op 800 vierkante meter. Met een derde van de oppervlakte en een betere inrichting zou het ook moeten kunnen. Dat is de onderneming beter ingericht voor de toekomst, en het kan je zo 100.000 euro per jaar schelen.

Derde terugkerende kostenpost om naar te kijken, is het wagenpark. Meer corporate ondernemingen werken meestal met kortlopende contracten, en dat is prima. Niet goed – zeker met het oog op een verkoop van de onderneming – zijn financial lease of ook de aankoop van auto’s.

Transacties met auto’s stellen de ondernemer in staat om legaal privé voordeel te behalen, maar omdat auto’s activa zijn die je op langere termijn afschrijft, drukken ze wel langdurig de winst. En een auto kan je niet zomaar tegen een goede prijs wegdoen. Het advies van No Monkey Business is: wil je voor jezelf als ondernemer een mooie auto via financial lease, dan moet je dat doen. Maar doe het niet voor je personeel. Vergeet niet: als zij weggaan, zit jij misschien met de auto.

Vierde en laatste belangrijke terugkerende kostenpost is een apart geval. Kosten kunnen namelijk ook te laag zijn. Veel directeur-grootaandeelhouders betalen zichzelf nog weleens te slecht. Gebruikelijk is toch een management fee van minimaal 120.000 tot 150.000 euro.

Als de onderneming een managementteam heeft van vier man en die krijgen elk 80.000 euro, dan wordt de winstgevendheid feitelijk met 160.000 euro of meer kunstmatig opgekrikt. Een koper zal hier altijd naar kijken – want hij gaat er van uit dat marktconforme salarissen te moeten betalen. De winstgevendheid gaat dan meteen onderuit.

Lang leve tijdelijke kosten en lage terugkerende kosten – mits ze ook echt laag te houden zijn!