In een vorige blog (van begin maart) vroeg ik me af: will the music stop? Het jaar 2021 was een waanzinnig goed jaar voor IT- en andere techondernemers om hun bedrijf te verkopen. Wereldwijd wisselde een recordaantal technologiebedrijven van eigenaar, en dat tegen historisch hoge waarderingen. In de wereld van de tech mergers & acquisitions (M&A) was 2021 een jaar van superlatieven. Dat gold ook voor Nederland.

Wat nu zou 2022 gaan brengen? Er is een aantal factoren dat al zeker sinds het begin van het jaar tegenzit. Rentes stijgen, waardoor geld lenen (voor overnames) duurder wordt. Ook is es sprake van hoge inflatie (stijgende prijzen), waardoor de koopkracht van mensen en ondernemingen afneemt. De oorlog in Oekraïne zorgt voor extra economische onzekerheid.

Voorzichtig optimistisch

Toch ben ik, nu we een paar maanden leven in deze gewijzigde omstandigheden, ook wel voorzichtig optimistisch. Het kan zijn dat ik het te rooskleurig zie. Het kan ook zomaar zijn dat de omstandigheden nog veranderen. Maar er zijn op dit moment wel duidelijke signalen dat de markt voor fusies- en overnames van techbedrijven niet zomaar wegvalt. Zoals dat in eerdere crisissituaties wel gebeurde. Tijdens de dotcomcrisis in 2000, tijdens de kredietcrisis in 2008, en in iets mindere mate in jaar één van de COVID-19-pandemie, was het kommer en kwel voor wie zijn bedrijf wilde verkopen.

Dat is nu anders. Neem Europa. In de eerste drie maanden van 2022, meldde onlangs dataleverancier PitchBook, vielen er in Europa 4.138 fusies en overnames te melden, met een totale waarde van 455 miljard euro. Zowel het aantal transacties als de hoogte van het bedrag zijn records (voor een eerste kwartaal).

Recordkwartaal in M&A

U leest het goed. Het kwartaal waarin Rusland buurland Oekraïne binnenviel, was een recordkwartaal in de M&A. Hoe dat kan? Voor een belangrijk deel is de verklaring dat transacties die in het begin van het jaar zijn voltooid, al in een eerder stadium in gang zijn gezet. Maar het is absoluut ook het geval dat ondernemers voldoende vertrouwen hadden om die transacties ook massaal af te ronden.

Wat brengen, inzoomend nu op de technologiesector, de volgende maanden? Jinny Choi van PitchBook zegt daarover: ‘M&A in tech zal naar verwachting robuust blijven.’ Ja, er is veel tegenwind, en ja, dat kan negatieve impact hebben (zeker op waarderingen), maar tegelijkertijd beschikken bedrijven en ook opkoopfondsen over veel cash. Het gaat dan om geld dat ze in de afgelopen twee jaar heel goedkoop hebben kunnen ophalen, aldus de analist. Vooral snelgroeiende techbedrijven blijven interessant.

Veel nieuw groeikapitaal

Een ander waardevol signaal zie ik in de wereld van groeikapitaalverstrekkers (ofwel venture capital). Het is opnieuw PitchBook dat in een ander onderzoek meldt dat venture capitalfondsen wereldwijd in de eerste drie maanden al voor 66 miljard euro aan vers geld hebben opgehaald – en dat is meer dan vorig jaar.

Tot slot is er naast alle statistiek ook nog wat ik zelf zie. No Monkey Business bestaat weliswaar nog maar enkele jaren, maar tot dusver was het eerste kwartaal van 2022 met gemak ons beste kwartaal: qua omzetten, maar ook qua interesse van ondernemers.

Geld voor fusies en overnames in de M&A is er volop. Zelfs al zal alle turbulentie in de wereldeconomie naar alle verwachting steeds meer impact gaan hebben op bedrijvenverkopen, een harde crash lijkt er niet te komen. Mocht u van plan zijn dit jaar de onderneming in een dream exit te gelde te maken – dan is die kans er zeker.