“Veel ondernemers realiseren zich niet hoeveel belasting ze werkelijk moeten betalen na een bedrijfsverkoop,” aldus Michiel Bod van BDO.

De fiscale aspecten van het verkopen van je techbedrijf kunnen snel ingewikkeld worden en ook bepalend zijn voor het uiteindelijke succes van jouw Dream Exit. In dit artikel verkennen we de wereld van fiscale planning en de consequenties bij het verkopen van een techbedrijf, met inzichten van Michiel Bod van BDO Accountants en Adviseurs, gecombineerd met de praktijkervaring van Martijn van der Hoeden.

De basis begrijpen: aandelentransacties versus activatransacties

Kiezen tussen een aandelentransactie en een activatransactie kan een enorme impact hebben op de fiscale uitkomsten. Wat zijn de verschillen?

  • Aandelentransactie: hierbij worden de aandelen van het bedrijf verkocht, waardoor de nieuwe eigenaar zowel de activa als de passiva overneemt. Dit is vaak gunstiger voor de verkoper vanwege de eenvoudigere overdracht en potentieel lagere belastingdruk.
  • Activa-passiva transactie: alleen de activa (en sommige passiva) worden overgedragen. Dit kan voordelig zijn voor verkopers die bepaalde bedrijfsonderdelen willen behouden of specifieke fiscale voordelen willen realiseren.

Michiel Bod legt uit: “Elke keuze heeft zijn eigen fiscale implicaties, waaronder verschillen in belastingheffing op winsten en de mogelijkheid om latente belastingverplichtingen te beheren.”

Goede fiscale planning is dus essentieel om de netto-opbrengst van een bedrijfsverkoop te maximaliseren.

Michiel heeft twee belangrijke regels:

  1. Begin vroeg met fiscale planning, ruim voorafgaand aan het verkoopproces. Het is bijvoorbeeld vaak ongewenst of zelfs onmogelijk om tijdens de onderhandelingen nog allerlei wijzigingen aan te brengen in bijvoorbeeld de bedrijfsstructuur. Denk dus goed na hoe je dit wilt aanpakken.
  1. Win het juiste advies in. Schakel een fiscaal adviseur in die gespecialiseerd is in fusies en overnames binnen de techsector. Probeer niet zelf het wiel (opnieuw) uit te vinden of de laatste tips en trucs te achterhalen. Een goede fiscaal adviseur weet wat er nu speelt en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor jouw specifieke situatie.

“Elke keuze heeft zijn eigen fiscale implicaties, waaronder verschillen in belastingheffing op winsten en de mogelijkheid om latente belastingverplichtingen te beheren.”

De impact van transactiestructuren op je te toekomst

Martijn van der Hoeden deelt zijn ervaring met Microsoft, die interesse toonde om alleen de softwarecomponent van zijn bedrijf te kopen. Het klonk natuurlijk mooi, maar als hij dat zou doen, dan zou hij achterblijven met een bedrijf zonder software (en dus zonder eigen IP) maar wel met de bijbehorende verplichtingen (personeel!). Let dus goed op zodra je een voorstel krijgt. Michiel benadrukt beide perspectieven:

  • Perspectief van de verkoper: winst bij de verkoop terwijl de operationele entiteit behouden blijft, kan leiden tot aanzienlijke fiscale implicaties, vooral als het bedrijf break-even draait of verlies lijdt, aangezien ‘plotselinge’ winsten het fiscale gevolg drastisch kunnen veranderen.
  • Perspectief van de koper: vanuit het oogpunt van de koper biedt het verwerven van activa afschrijvingsvoordelen, wat financieel voordelig kan zijn. 

Michiel voegt toe: “Bij activatransacties heb je vaak te maken met directe fiscale verplichtingen, terwijl bij aandelentransacties de winst gerelateerd aan goodwill niet direct belast hoeft te worden, wat zorgt voor een soepeler fiscaal resultaat.”

Fiscale voordelen maximaliseren: enkele tips

Effectieve fiscale strategieën kunnen aanzienlijk invloed hebben op de netto-opbrengsten bij (of na) een verkoop. Twee scenario’s waarin het begrijpen van de nuances van belastingwetten kan leiden tot gunstiger uitkomsten:

  • Gebruikmaken van verliezen: ondernemers kunnen historische verliezen gebruiken om winsten die gerealiseerd worden bij de verkoop te compenseren, waardoor de algehele belastingdruk verlaagd wordt.
  • Toekomstige belastingplanning: ondernemers moeten overwegen hoe de transactiestructuur hun toekomstige belastingverplichtingen kan beïnvloeden, vooral met betrekking tot deelnemingsvrijstellingen en kapitaalwinstbelastingen.

Conclusie: complexiteit navigeren met deskundig advies

Meer inzichten van Martijn en Matthijs én het allerlaatste Nederlandse technieuws hoor je in de nieuwste aflevering van Tech M&A Insider.

Het verkopen van een techbedrijf gaat niet alleen over het onderhandelen van de beste prijs, maar ook over het begrijpen van de complexe fiscale implicaties van de deal.

Zoals Martijn bondig stelt: “Of je nu te maken hebt met een aandelendeal of een activadeal, de fiscale verschillen kunnen echt het verschil betekenen tussen een exit en een Dream Exit.”

Luister de aflevering:

Weten hoe goed jouw bedrijf op orde is? Doe de No Monkey Business QuickScan!