EBITDA is de afkorting die je in je vocabulaire moet hebben. Wij leggen je hieronder uit wat het betekent en wat je ermee kunt.

EBITDA betekenis

EBITDA is een Engelse afkorting. Het betekent earnings before interest, tax, depreciation and amortisation. In het Nederlands is EBITDA de winst voor de aftrek van interest, belastingen, afschrijving en afboekingen. 

EBITDA berekenen

Je begint met je nettowinst (of -verlies). Daaraan voeg je toe: 

  • nettorentekosten
  • belastingen
  • afschrijvingen (afwaardering materiële activa)
  • afboekingen (afwaardering immateriële activa)
Wat is ebitda

Wat heb je aan EBITDA?

Kort gezegd is EBITDA een goede indicatie van de waarde van een bedrijf, voor alle aftrekposten. 

Met EBITDA kun je de prestatie van een bedrijf goed weergeven, omdat het de inkomsten laat zien voordat de accountant en financiële aftrekposten eraan te pas zijn gekomen. Daarom kun je bedrijven ook goed vergelijken aan de hand van hun EBITDA. 

EBITDA = werkelijke toekomstwaarde

Zelfs als je startup geen of weinig winst maakt, kun je je onderneming in principe voor een hoog bedrag verkopen. 

Investeerders kijken niet alleen naar de winst, maar ook naar de toekomstwaarde van een bedrijf. Als je bijvoorbeeld grote investeringen hebt gedaan die goed zijn voor de toekomst van je bedrijf, gaat dat ten koste van je winst. Door je investeringen houd je onder de streep minder over. 

Als een investeerder de toekomstwaarde van je bedrijf wil weten, kijkt hij of zij ook naar de EBITDA. Meer weten? Lees ons blog over bedrijfswaardering.

Vergelijken met EBITDA

Het is lastig om de waarde van verschillende bedrijven te vergelijken. Ook daarvoor is de EBITDA een goede oplossing. Je laat namelijk alle externe factoren achterwege. Op die manier kun je bedrijven beter met elkaar vergelijken. Je kunt zo ook bekijken hoe je onderneming het doet ten opzichte van concurrenten. 

Valkuilen van EBITDA

Let erop dat je nooit alleen naar de EBITDA kijkt. Dit geeft op zichzelf geen compleet beeld van de financiële gezondheid van een onderneming. Je mist bijvoorbeeld afboekingen van dure productiemachines, of hoge leningen die moeten worden afbetaald.

EBITDA is dus een goede manier om te kijken naar de toekomstwaarde van ondernemingen, maar geeft geen compleet beeld van de financiële situatie van een bedrijf.