Execution Phase

This third step is about doing what we have agreed upon. We actually prepare your company for the next growth phase or a Dream Exit. We have insight, we have a mission and we have projects. It's time to put together a project team. No Monkey Business takes charge of the projects.

We hangen een realistische planning aan elk project. We maken duidelijk hoe de projecten onderling verbonden zijn en van elkaar afhankelijk zijn. De projecten worden door jouw organisatie uitgevoerd, maar in regelmatige sessies met ons opgevolgd. We zijn nauw betrokken bij de opvolging, de bewaking van de doelen en de planning. Als het nodig of nuttig is, schakelen wij vanuit ons “black belt” netwerk specialisten in om je te ondersteunen. De toewijding van jou en je team is onmisbaar voor het succes van je missie.

Our work is fully focused on value creation

Alles wat we doen, staat in het teken van waarde-creatie. We zorgen ervoor dat we de beste versie van je bedrijf neerzetten op alle domeinen. Dit kan verschillen per bedrijf, maar kan impact hebben op strategie, systemen, mensen, methodiek, technologie en nog veel meer. Het is afhankelijk van onze analyse en het maturity level van je bedrijf voordat wij aan boord kwamen.