Een investeringsmemorandum is een document dat cruciaal is bij het aantrekken van financiën. Hier vind je wat een investeringmemorandum is en wat erin moet staan.

Betekenis investeringsmemorandum 

Het investeringsmemorandum is een juridisch document dat wordt opgesteld voor potentiële kopers. In het investeringsmemorandum staat in principe alle informatie over een bedrijf. Dit document geeft de koper een goed inzicht in het te kopen bedrijf. 

Een investeringsmemorandum is hetzelfde als een informatiememorandum.

Wees eerlijk in je investeringsmemorandum

In een investeringsmemorandum schets je een zo eerlijk mogelijke weergave van de staat van je bedrijf. Het heeft geen zin om de zaken beter voor te stellen dan ze eigenlijk zijn. De koper doet namelijk zelf ook nog een boekenonderzoek, waarin jouw bedrijf juridisch en financieel wordt doorgelicht. 

Als je oneerlijk bent in je investeringsmemorandum, dan komt de koper daar met het boekenonderzoek sowieso achter. Dit heeft een negatief effect op de verkoopprijs, je imago en het onderlinge vertrouwen. Het kan zelfs zijn dat de koper helemaal afziet van koop en om een schadevergoeding vraagt, omdat je zijn of haar tijd hebt verspild. Eerlijkheid duurt het langst. 

wat is een investeringsmemorandum

Wat staat in een investeringsmemorandum? 

Er is geen vaste structuur voor een investeringsmemorandum. Het verschilt per situatie welke informatie het belangrijkst is, maar bepaalde zaken staan in principe altijd in een investeringsmemorandum. Dit zijn: financiële informatie, bedrijfsactiviteiten, juridische structuur, informatie over organisatie en medewerkers en het toekomstperspectief. 

De meest kopers vinden de financiële informatie het belangrijkste onderdeel van het investeringsmemorandum. Balansen, resultaten en financiële prognoses zijn allemaal onmisbaar. Op basis van de financiële informatie doet de koper zijn of haar eerste bod.

Tip: wat is EBITDA?

Verder staat in een investeringsmemorandum altijd wat de bedrijfsactiviteiten zijn. Met welk bedrijf heeft de koper te maken? In welke markt opereert het bedrijf en wie zijn de klanten? Je kunt ervoor kiezen om klantgegevens te anonimiseren. Als de koop dan niet doorgaat, hoef je niet bang te zijn dat de koper achter jouw klanten aangaat. 

In de juridische structuur kan de koper onder andere vinden welke onderdelen of activiteiten van de organisatie in de verkoop staan.

Het investeringsmemorandum behandelt ook informatie over de structuur van de organisatie en gaat (kort) over de medewerkers. Bijvoorbeeld hoe de contracten en arbeidsvoorwaarden zijn geregeld en wat de salarissen zijn. Let er wel op dat je persoonlijke gegevens van medewerkers anonimiseert, vanwege de privacy. 

Ten slotte het toekomstperspectief van de organisatie. Hier kun je denken aan informatie over vaste contracten, mate van flexibiliteit, en kansen en bedreigingen in de markt.

Investeringsmemorandum: een belangrijk document

Een investeringsmemorandum is een uitgebreid document, waarin jij de koper zo goed mogelijk informeert over de staat van je bedrijf. Aan de hand van het investeringsmemorandum kan de koper inschatten wat zijn of haar eerste bod wordt. Het is dus een belangrijk document in het verkoopproces van je bedrijf.

Na het investeringsmemorandum volgt vaak een Letter of Intent, waarin beide partijen uitspreken wat hun intenties zijn om tot de koop te komen. Daarop volgt de Sales and Purchase Agreement.