Mens en maatschappij hebben zich snel aan moeten passen om het dagelijks leven ondanks Corona tot door te laten gaan. Thuiswerken, video conferencing en collaboration op online platforms heeft hierdoor ook een enorme vlucht genomen.  Ook in Tech M&A is dit uiteraard niet onopgemerkt gebleven en wordt ingesprongen op de snel toegenomen vraag naar ondersteuning van werkplekken en daaraan gerelateerde dienstverlening.

Zie ook het artikel in het FD: Fusiegolf in IT, kleine bedrijven zoeken groei door overnames.

Buy & Build Strategie

Aangetrokken tot het groeipotentieel maar ook het onderliggende verdienmodel zijn er veel partijen die versneld en bredere en completere dienstverlening willen aanbieden op grotere schaal. 

Hiervoor zijn meerdere partijen bezig met hun eigen Buy & Build al dan niet ondersteund door investeringsmaatschappijen. Een mooie kans voor dit segment IT bedrijven en ook een illustratie dat je op ieder moment klaar moet zijn voor een exit of aansluiting bij een groter platform. Je weet immers nooit wanneer iemand aanklopt.