Als je je bedrijf wilt verkopen, krijg je met verschillende juridische documenten te maken. 

Een van de documenten die je tegenkomt bij de verkoop van je bedrijf, is de Sales and Purchase Agreement (SPA). Dit document kun je zien als een eindpunt van de onderhandelingen tussen koper en verkoper. 

Hieronder leggen we uit wat een Sales and Purchase Agreement precies is en wat erin staat. 

wat is een sales purchase agreement

Wat is een Sales and Purchase Agreement? 

Een Sales and Purchase Agreement is niets anders dan een koopovereenkomst. Dit is ook de Nederlandse vertaling van de SPA. Het is een juridisch bindend legaal document. Je kunt er dus niet zomaar onderuit. Meestal gaat het in een SPA om grote overeenkomsten, bijvoorbeeld een bedrijfsovername of een langdurige productafname. 

In de meeste gevallen is voorafgaand aan de Sales en Purchase Agreement ook al een Letter of Intent opgesteld en een due-diligence-onderzoek uitgevoerd. 

In een Letter of Intent staan de intenties van de koper en verkoper. Bij een due-diligence-onderzoek gaat de koper de financiële en juridische kanten van het te kopen bedrijf doorlichten. Zo weet de koper zeker dat de aangeleverde cijfers kloppen, en komt hij of zij niet voor verrassingen te staan als de koop eenmaal is gesloten.

Wat staat er in een Sales and Purchase Agreement?

In een SPA staan in principe alle voorwaarden rondom de overeenkomst. Het verkoopbedrag, de datum van de overdracht, maar ook afspraken over de contracten van medewerkers en leveranciers. Verder staan eventuele garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheden in een SPA. 

Een SPA behandelt alle details van een verkoop. In het geval van de verkoop van een bedrijf is dit erg belangrijk.

Want misschien wil je de materiële vaste activa verkopen (zoals gebouwen en machines), maar wil je je merk behouden. Of andersom. Dit zijn allemaal details die je in een Sales and Purchase Agreement laat optekenen.

Wie stelt een Sales and Purchase Agreement op? 

Een SPA kan door verschillende partijen worden opgesteld. Je kunt het zelf doen, maar je kunt het ook laten doen door je financieel adviseur, een notaris, of een advocaat. Wie het doet, hangt vaak ook af van de omvang van de overeenkomst en de waarde van je bedrijf