Als je een bedrijf wilt starten, moet je aan honderd-en-een dingen denken. Het belangrijkste is de kern van je bedrijf. Waar sta je voor en wat wil je bereiken? Dat is je missie en visie. Twee termen die je vaak hoort, maar waarvan niet iedereen weet wat het nou precies betekent.

We kijken naar de definitie, waarom het belangrijk is en wat het verschil is tussen een missie en visie.

infographic met definitie van de term missie

Missie: definitie en uitleg

In de missie van je organisatie staat wat de doelen en ambities zijn voor de lange termijn. De Engelse term wordt soms ook gebruikt: mission statement. Met een missie geef je richting aan je bedrijf. Een duidelijke koers zorgt ervoor dat je niet te veel afgeleid raakt door randzaken. In een mission statement beantwoord je in ieder geval de volgende vragen:

  • Wat doen we?
  • Voor wie doen we het?
  • Waar doen we dit?
  • Hoe doen we dit?
  • Waarom doen we dit?

Als je deze onderdelen gebruikt, heb je een heldere missie. Daarnaast formuleer je de mission statement op zo’n manier dat de waarden en identiteit van je organisatie zichtbaar zijn.

Een goed voorbeeld is de missie van een regulatory technology (regtech) bedrijf: ‘To be the Leading Cloud Solution Provider in Compliance & Integrity Risk management for​ Banks and Insurance companies in the Euro zone,​ dedicated to protect against criminal activities.’

Dit bedrijf omschrijft wat ze doen: cloud solutions leveren. Dit doen ze voor banken en verzekeraars (wie) in de eurozone (waar). Ze doen dit met ‘Compliance & Integrity Risk management’ (hoe), omdat ze geloven dat ze zo hun klanten kunnen beschermen tegen criminele activiteiten (waarom). Kortom: een allesomvattende missie.

Waarom is een mission statement zo belangrijk?

Een mission statement geeft dus richting aan je bedrijf. Maar het zorgt voor meer dan dat. Als je een duidelijke missie hebt, dan draag je die uit. En je medewerkers ook. Met een duidelijke mission statement waar alle managers en medewerkers in geloven, krijg je makkelijker alle neuzen dezelfde kant op.

Daarnaast: als je je bedrijf gaat verkopen, moet je je mission statement duidelijk kunnen formuleren voor potentiële kopers. Als je de kern van je bedrijf niet eens kunt overbrengen, kun je die dream exit wel vergeten.

Missie en visie

Het onderscheid tussen een mission statement en visie is niet voor iedereen duidelijk. Eigenlijk is het heel simpel: eerst creëer je een missie en daaruit vloeit je visie voort. Een mission statement is dus de basis van je visie.

In je visie mag je best een beetje dromen. Je missie is iets praktischer van aard en meer gericht op je organisatie zelf. De visie heeft meer betrekking op de wereld om je bedrijf heen.

De mission statement en visie samen zijn de basis voor je strategie. Je missie, visie en strategie zijn de essentie van je bedrijf. Daarom is het belangrijk dat je dit duidelijk hebt. Wollige taal is een no go. Als je de visie, missie en strategie scherp geformuleerd hebt, kun je dit ook beter overbrengen. En dat is dan weer positief voor potentiële kopers.